ด่านศุลกากรช่องเม็ก
Chongmek Customs House
 

นายวัลลภ ซุ่ยรักษา
นายด่านศุลกากรช่องเม็ก

รายงานสถิติและข่าวสาร


ประกาศกรม/กระทรวง

สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 36 เข้าชมวันนี้
  • 929 เข้าชมเดือนนี้
  • 49,557 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
ด่านศุลกากรช่องเม็ก เลขที่ 586
หมู่ 13 ต.ช่องเม็ก อ.สิรินธร
จ.อุบลราชธานี 34350
หมายเลขโทรศัพท์ 045-476174

ข่าว/กิจกรรม/ประชาสัมพันธ์

แฟ้มภาพกิจกรรมของหน่วยงาน

ยินดีต้อนรับ

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ ด่านศุลกากรช่องเม็ก

ด่านศุลกากรช่องเม็ก ตั้งอยู่เลขที่ 586 หมู่ 13 ต.ช่องเม็ก อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี มีพื้นที่รับผิดชอบครอบคลุมจังหวัดอุบลราชธานี (ยกเว้นอำเภอเขมราฐ อำเภอกุดข้าวปุ้น อำเภอโพธิ์ไทร อำเภอตระการพืชผล อำเภอนาตาล อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี) จังหวัดยโสธร และจังหวัดร้อยเอ็ด สินค้าที่มาปฏิบัติพิธีการที่ด่านศุลกากรช่องเม็ก สินค้านำเข้าเป็น มันสำปะหลัง (มันเส้น) พลังงานไฟฟ้า กะหล่ำปลี และกาแฟสำเร็จรูป ส่วนสินค้าส่งออกเป็น น้ำมันดีเซล รถยนต์นั่งใหม่สำเร็จรูป น้ำมันเบนซินธรรมดาไร้สารตะกั่ว รถจักรยานยนต์ รถแทรคเตอร์และรถไถนา และอาหารสัตว์ เป็นต้น

นอกจากนั้น ด่านศุลกากรช่องเม็กยังมีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานี ซึ่งตั้งอยู่ อำเภอเมือง จ.อุบลราชธานี ระยะทางห่างจากด่านศุลกากรช่องเม็ก ประมาณ 91 กิโลเมตร ปัจจุบันมีเครื่องบินจากต่างประเทศประเภทเช่าเหมาลำ (Charter Flight) มาลงบ้างเป็นครั้งคราว

ปัจจุบันกรมศุลกากรมีการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานศุลกากรด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการนำระบบพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร paperless เน้นบริการที่สะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส ในรูปแบบของ e-customs ซึ่งได้ถูกออกแบบให้มีรูปแบบและขั้นตอนการทำงานของโปรแกรมของแต่ละระบบมาเป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อให้บริการแก่ผู้ประกอบการอย่างครบวงจร

ข่าวสารด่านศุลกากรช่องเม็ก

 

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรช่องเม็ก - สำนักงานศุลกากรภาคที่ 2
ลิขสิทธิ์ 2018 ด่านศุลกากรช่องเม็ก สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ