ด่านศุลกากรช่องเม็ก
Chongmek Customs House
 

รายงานสถิติและข่าวสาร


สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 138 เข้าชมวันนี้
  • 264 เข้าชมเดือนนี้
  • 49,960 เข้าชมทั้งหมด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
ด่านศุลกากรช่องเม็ก เลขที่ 586
หมู่ 13 ต.ช่องเม็ก อ.สิรินธร
จ.อุบลราชธานี 34350
หมายเลขโทรศัพท์ 045-476174

สถิติสินค้านำเข้า-ส่งออก-ผ่านแดน

ที่รายละเอียด วันที่ปรับปรุงล่าสุด จำนวนดาวน์โหลด
1 สิงหาคม 256611 กันยายน 2566 17:31:4733
2 กรกฎาคม 256611 สิงหาคม 2566 16:50:0894
3 มิถุนายน 25665 กรกฎาคม 2566 07:41:23123
4 พฤษภาคม 25666 มิถุนายน 2566 15:42:57114
5 เมษายน 25669 พฤษภาคม 2566 15:53:3091
6 มีนาคม 25665 เมษายน 2566 17:02:1985
7 กุมภาพันธ์ 256610 มีนาคม 2566 11:57:48104
8 มกราคม 25666 กุมภาพันธ์ 2566 10:09:20120
9 ธันวาคม 256510 มกราคม 2566 16:36:38138
10 พฤศจิกายน 25658 ธันวาคม 2565 14:13:2698
11 ตุลาคม 256510 พฤศจิกายน 2565 09:22:47113
12 กันยายน 256510 ตุลาคม 2565 10:16:43193
13 สิงหาคม 256512 กันยายน 2565 09:13:44126
14 กรกฎาคม 256511 สิงหาคม 2565 15:12:04138
15 มิถุนายน 25657 กรกฎาคม 2565 15:11:51168
16 พฤษภาคม 256515 มิถุนายน 2565 14:18:18154
17 เมษายน 25659 พฤษภาคม 2565 09:04:18174
18 มีนาคม 256519 เมษายน 2565 10:00:42162
19 กุมภาพันธ์ 256517 มีนาคม 2565 14:52:39188
20 มกราคม 25659 กุมภาพันธ์ 2565 15:08:52659
21 ธันวาคม 256410 มกราคม 2565 18:10:57254
22 พฤศจิกายน 25645 ธันวาคม 2564 15:15:46205
23 ตุลาคม 25648 พฤศจิกายน 2564 10:38:01210
24 กันยายน 25645 ตุลาคม 2564 09:27:06272
25 สิงหาคม 256416 กันยายน 2564 08:37:22178
26 กรกฎาคม 256412 สิงหาคม 2564 09:10:41189
27 มิถุนายน 25647 กรกฎาคม 2564 08:54:10226
28 พฤษภาคม 25644 มิถุนายน 2564 10:54:24198
29 เมษายน 25644 พฤษภาคม 2564 07:18:22194
30 มีนาคม 25647 เมษายน 2564 16:53:31198
31 กุมภาพันธ์ 256411 มีนาคม 2564 10:01:50307
32 มกราคม 25648 กุมภาพันธ์ 2564 10:21:23271
33 ธันวาคม 256313 มกราคม 2564 09:45:52267
34 พฤศจิกายน 256313 มกราคม 2564 09:45:12210
35 ตุลาคม 256310 พฤศจิกายน 2563 09:52:09300
36 กันยายน 256320 ตุลาคม 2563 15:57:34290
37 สิงหาคม 256321 กันยายน 2563 16:54:36229
38 กรกฎาคม 256319 สิงหาคม 2563 08:50:09302
39 มิถุนายน 25639 กรกฎาคม 2563 09:07:57278
40 พฤษภาคม 256318 มิถุนายน 2563 13:31:35261
41 เมษายน 256318 มิถุนายน 2563 13:30:57237
42 มีนาคม 256324 เมษายน 2563 09:48:58244
43 กุมภาพันธ์ 256324 เมษายน 2563 09:48:27231
44 มกราคม 256324 เมษายน 2563 09:48:00280
45 ธันวาคม 256222 มกราคม 2563 15:37:11380
46 พฤศจิกายน 25629 ธันวาคม 2562 16:00:59344
47 ตุลาคม 25627 พฤศจิกายน 2562 09:56:40293
48 กันยายน 256231 ตุลาคม 2562 11:31:09315
49 สิงหาคม 256223 กันยายน 2562 14:14:09280
50 กรกฎาคม 256215 สิงหาคม 2562 15:17:56299
51 มิถุนายน 25622 กรกฎาคม 2562 14:18:28289
52 พฤษภาคม 256220 มิถุนายน 2562 10:00:13264
53 เมษายน 256223 พฤษภาคม 2562 11:56:24358
54 มีนาคม 256219 เมษายน 2562 16:55:28303
55 กุมภาพันธ์ 256219 เมษายน 2562 16:55:48270
56 มกราคม 256214 มีนาคม 2562 13:37:36357
57 ธันวาคม 256114 มีนาคม 2562 13:29:12316
58 พฤศจิกายน 256114 มีนาคม 2562 13:25:09243
59 ตุลาคม 256114 มีนาคม 2562 13:25:37281
60 กันยายน 256121 พฤศจิกายน 2561 15:19:14384
61 สิงหาคม 256121 พฤศจิกายน 2561 15:19:04239
62 กรกฎาคม 256121 พฤศจิกายน 2561 15:18:53213
63 มิถุนายน 256121 พฤศจิกายน 2561 15:18:15227
64 พฤษภาคม 256121 พฤศจิกายน 2561 15:17:50227
65 เมษายน 256121 พฤศจิกายน 2561 15:16:59221
66 มีนาคม 2561 21 พฤศจิกายน 2561 15:16:26229
67 กุมภาพันธ์ 256121 พฤศจิกายน 2561 15:15:43282
68 มกราคม 256121 พฤศจิกายน 2561 15:15:23276
69 ธันวาคม 256021 พฤศจิกายน 2561 15:15:02232
70 พฤศจิกายน 256021 พฤศจิกายน 2561 15:14:44273
71 ตุลาคม 256021 พฤศจิกายน 2561 15:14:25715
72 สถิติมูลค่าสูงสุด 10 อันดับ ปีงบประมาณ 256021 พฤศจิกายน 2561 15:05:41444
73 ปีงบประมาณ 255921 พฤศจิกายน 2561 15:05:16362
74 ปีงบประมาณ 255821 พฤศจิกายน 2561 15:05:03209
75 ปีงบประมาณ 255721 พฤศจิกายน 2561 15:04:51241
76 ปีงบประมาณ 255621 พฤศจิกายน 2561 15:04:32185
77 ปีงบประมาณ 255521 พฤศจิกายน 2561 15:04:19288
78 ปีงบประมาณ 255421 พฤศจิกายน 2561 15:04:06170
79 ปีงบประมาณ 255321 พฤศจิกายน 2561 15:03:31173
80 ปีงบประมาณ 255221 พฤศจิกายน 2561 15:03:17186
81 ปีงบประมาณ 255221 พฤศจิกายน 2561 15:02:56166
82 ปีงบประมาณ 255121 พฤศจิกายน 2561 14:57:00201
ผลลัพท์ทั้งหมด 82 จำนวน 1 หน้า

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรช่องเม็ก - สำนักงานศุลกากรภาคที่ 2
ลิขสิทธิ์ 2018 ด่านศุลกากรช่องเม็ก สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ