ด่านศุลกากรช่องเม็ก
Chongmek Customs House
 

รายงานสถิติและข่าวสาร


สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 42 เข้าชมวันนี้
  • 1,267 เข้าชมเดือนนี้
  • 58,753 เข้าชมทั้งหมด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
ด่านศุลกากรช่องเม็ก เลขที่ 586
หมู่ 13 ต.ช่องเม็ก อ.สิรินธร
จ.อุบลราชธานี 34350
หมายเลขโทรศัพท์ 045-476174

สถิติสินค้านำเข้า-ส่งออก-ผ่านแดน

ที่รายละเอียด วันที่ปรับปรุงล่าสุด จำนวนดาวน์โหลด
1 มีนาคม 256718 เมษายน 2567 11:51:3313
2 กุมภาพันธ์ 25678 มีนาคม 2567 14:18:2385
3 มกราคม 256715 กุมภาพันธ์ 2567 14:30:2784
4 ธันวาคม 25665 มกราคม 2567 15:22:56134
5 พฤศจิกายน 256615 ธันวาคม 2566 16:32:5174
6 ตุลาคม 25667 ธันวาคม 2566 17:15:38118
7 กันยายน 256610 ตุลาคม 2566 11:42:22149
8 สิงหาคม 256611 กันยายน 2566 17:31:47106
9 กรกฎาคม 256611 สิงหาคม 2566 16:50:08145
10 มิถุนายน 25665 กรกฎาคม 2566 07:41:23170
11 พฤษภาคม 25666 มิถุนายน 2566 15:42:57170
12 เมษายน 25669 พฤษภาคม 2566 15:53:30157
13 มีนาคม 25665 เมษายน 2566 17:02:19153
14 กุมภาพันธ์ 256610 มีนาคม 2566 11:57:48166
15 มกราคม 25666 กุมภาพันธ์ 2566 10:09:20202
16 ธันวาคม 256510 มกราคม 2566 16:36:38208
17 พฤศจิกายน 25658 ธันวาคม 2565 14:13:26141
18 ตุลาคม 256510 พฤศจิกายน 2565 09:22:47170
19 กันยายน 256510 ตุลาคม 2565 10:16:43257
20 สิงหาคม 256512 กันยายน 2565 09:13:44175
21 กรกฎาคม 256511 สิงหาคม 2565 15:12:04183
22 มิถุนายน 25657 กรกฎาคม 2565 15:11:51232
23 พฤษภาคม 256515 มิถุนายน 2565 14:18:18207
24 เมษายน 25659 พฤษภาคม 2565 09:04:18223
25 มีนาคม 256519 เมษายน 2565 10:00:42220
26 กุมภาพันธ์ 256517 มีนาคม 2565 14:52:39248
27 มกราคม 25659 กุมภาพันธ์ 2565 15:08:52735
28 ธันวาคม 256410 มกราคม 2565 18:10:57301
29 พฤศจิกายน 25645 ธันวาคม 2564 15:15:46256
30 ตุลาคม 25648 พฤศจิกายน 2564 10:38:01270
31 กันยายน 25645 ตุลาคม 2564 09:27:06330
32 สิงหาคม 256416 กันยายน 2564 08:37:22232
33 กรกฎาคม 256412 สิงหาคม 2564 09:10:41241
34 มิถุนายน 25647 กรกฎาคม 2564 08:54:10277
35 พฤษภาคม 25644 มิถุนายน 2564 10:54:24260
36 เมษายน 25644 พฤษภาคม 2564 07:18:22239
37 มีนาคม 25647 เมษายน 2564 16:53:31249
38 กุมภาพันธ์ 256411 มีนาคม 2564 10:01:50357
39 มกราคม 25648 กุมภาพันธ์ 2564 10:21:23321
40 ธันวาคม 256313 มกราคม 2564 09:45:52328
41 พฤศจิกายน 256313 มกราคม 2564 09:45:12265
42 ตุลาคม 256310 พฤศจิกายน 2563 09:52:09354
43 กันยายน 256320 ตุลาคม 2563 15:57:34358
44 สิงหาคม 256321 กันยายน 2563 16:54:36289
45 กรกฎาคม 256319 สิงหาคม 2563 08:50:09361
46 มิถุนายน 25639 กรกฎาคม 2563 09:07:57336
47 พฤษภาคม 256318 มิถุนายน 2563 13:31:35305
48 เมษายน 256318 มิถุนายน 2563 13:30:57281
49 มีนาคม 256324 เมษายน 2563 09:48:58282
50 กุมภาพันธ์ 256324 เมษายน 2563 09:48:27270
51 มกราคม 256324 เมษายน 2563 09:48:00324
52 ธันวาคม 256222 มกราคม 2563 15:37:11426
53 พฤศจิกายน 25629 ธันวาคม 2562 16:00:59388
54 ตุลาคม 25627 พฤศจิกายน 2562 09:56:40333
55 กันยายน 256231 ตุลาคม 2562 11:31:09364
56 สิงหาคม 256223 กันยายน 2562 14:14:09326
57 กรกฎาคม 256215 สิงหาคม 2562 15:17:56337
58 มิถุนายน 25622 กรกฎาคม 2562 14:18:28334
59 พฤษภาคม 256220 มิถุนายน 2562 10:00:13306
60 เมษายน 256223 พฤษภาคม 2562 11:56:24400
61 มีนาคม 256219 เมษายน 2562 16:55:28345
62 กุมภาพันธ์ 256219 เมษายน 2562 16:55:48310
63 มกราคม 256214 มีนาคม 2562 13:37:36402
64 ธันวาคม 256114 มีนาคม 2562 13:29:12364
65 พฤศจิกายน 256114 มีนาคม 2562 13:25:09289
66 ตุลาคม 256114 มีนาคม 2562 13:25:37320
67 กันยายน 256121 พฤศจิกายน 2561 15:19:14438
68 สิงหาคม 256121 พฤศจิกายน 2561 15:19:04274
69 กรกฎาคม 256121 พฤศจิกายน 2561 15:18:53252
70 มิถุนายน 256121 พฤศจิกายน 2561 15:18:15266
71 พฤษภาคม 256121 พฤศจิกายน 2561 15:17:50260
72 เมษายน 256121 พฤศจิกายน 2561 15:16:59257
73 มีนาคม 2561 21 พฤศจิกายน 2561 15:16:26267
74 กุมภาพันธ์ 256121 พฤศจิกายน 2561 15:15:43325
75 มกราคม 256121 พฤศจิกายน 2561 15:15:23316
76 ธันวาคม 256021 พฤศจิกายน 2561 15:15:02273
77 พฤศจิกายน 256021 พฤศจิกายน 2561 15:14:44314
78 ตุลาคม 256021 พฤศจิกายน 2561 15:14:25761
79 สถิติมูลค่าสูงสุด 10 อันดับ ปีงบประมาณ 256021 พฤศจิกายน 2561 15:05:41495
80 ปีงบประมาณ 255921 พฤศจิกายน 2561 15:05:16408
81 ปีงบประมาณ 255821 พฤศจิกายน 2561 15:05:03249
82 ปีงบประมาณ 255721 พฤศจิกายน 2561 15:04:51280
83 ปีงบประมาณ 255621 พฤศจิกายน 2561 15:04:32245
84 ปีงบประมาณ 255521 พฤศจิกายน 2561 15:04:19335
85 ปีงบประมาณ 255421 พฤศจิกายน 2561 15:04:06206
86 ปีงบประมาณ 255321 พฤศจิกายน 2561 15:03:31214
87 ปีงบประมาณ 255221 พฤศจิกายน 2561 15:03:17225
88 ปีงบประมาณ 255221 พฤศจิกายน 2561 15:02:56210
89 ปีงบประมาณ 255121 พฤศจิกายน 2561 14:57:00249
ผลลัพท์ทั้งหมด 89 จำนวน 1 หน้า

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรช่องเม็ก - สำนักงานศุลกากรภาคที่ 2
ลิขสิทธิ์ 2018 ด่านศุลกากรช่องเม็ก สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ