ด่านศุลกากรช่องเม็ก
Chongmek Customs House
 

รายงานสถิติและข่าวสาร


สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 3 เข้าชมวันนี้
  • 569 เข้าชมเดือนนี้
  • 24,877 เข้าชมทั้งหมด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
ด่านศุลกากรช่องเม็ก เลขที่ 586
หมู่ 13 ต.ช่องเม็ก อ.สิรินธร
จ.อุบลราชธานี 34350
หมายเลขโทรศัพท์ 045-476174

สถิติสินค้านำเข้า-ส่งออก-ผ่านแดน

ที่รายละเอียด วันที่ปรับปรุงล่าสุด จำนวนดาวน์โหลด
1 สิงหาคม 256416 กันยายน 2564 08:37:2215
2 กรกฎาคม 256412 สิงหาคม 2564 09:10:4152
3 มิถุนายน 25647 กรกฎาคม 2564 08:54:1079
4 พฤษภาคม 25644 มิถุนายน 2564 10:54:2473
5 เมษายน 25644 พฤษภาคม 2564 07:18:2280
6 มีนาคม 25647 เมษายน 2564 16:53:3168
7 กุมภาพันธ์ 256411 มีนาคม 2564 10:01:50148
8 มกราคม 25648 กุมภาพันธ์ 2564 10:21:23100
9 ธันวาคม 256313 มกราคม 2564 09:45:52120
10 พฤศจิกายน 256313 มกราคม 2564 09:45:1275
11 ตุลาคม 256310 พฤศจิกายน 2563 09:52:09164
12 กันยายน 256320 ตุลาคม 2563 15:57:34109
13 สิงหาคม 256321 กันยายน 2563 16:54:36121
14 กรกฎาคม 256319 สิงหาคม 2563 08:50:09149
15 มิถุนายน 25639 กรกฎาคม 2563 09:07:57146
16 พฤษภาคม 256318 มิถุนายน 2563 13:31:35139
17 เมษายน 256318 มิถุนายน 2563 13:30:57108
18 มีนาคม 256324 เมษายน 2563 09:48:58146
19 กุมภาพันธ์ 256324 เมษายน 2563 09:48:27114
20 มกราคม 256324 เมษายน 2563 09:48:00131
21 ธันวาคม 256222 มกราคม 2563 15:37:11268
22 พฤศจิกายน 25629 ธันวาคม 2562 16:00:59213
23 ตุลาคม 25627 พฤศจิกายน 2562 09:56:40189
24 กันยายน 256231 ตุลาคม 2562 11:31:09171
25 สิงหาคม 256223 กันยายน 2562 14:14:09176
26 กรกฎาคม 256215 สิงหาคม 2562 15:17:56189
27 มิถุนายน 25622 กรกฎาคม 2562 14:18:28189
28 พฤษภาคม 256220 มิถุนายน 2562 10:00:13160
29 เมษายน 256223 พฤษภาคม 2562 11:56:24249
30 มีนาคม 256219 เมษายน 2562 16:55:28198
31 กุมภาพันธ์ 256219 เมษายน 2562 16:55:48171
32 มกราคม 256214 มีนาคม 2562 13:37:36240
33 ธันวาคม 256114 มีนาคม 2562 13:29:12197
34 พฤศจิกายน 256114 มีนาคม 2562 13:25:09136
35 ตุลาคม 256114 มีนาคม 2562 13:25:37185
36 กันยายน 256121 พฤศจิกายน 2561 15:19:14256
37 สิงหาคม 256121 พฤศจิกายน 2561 15:19:04141
38 กรกฎาคม 256121 พฤศจิกายน 2561 15:18:53127
39 มิถุนายน 256121 พฤศจิกายน 2561 15:18:15136
40 พฤษภาคม 256121 พฤศจิกายน 2561 15:17:50140
41 เมษายน 256121 พฤศจิกายน 2561 15:16:59133
42 มีนาคม 2561 21 พฤศจิกายน 2561 15:16:26135
43 กุมภาพันธ์ 256121 พฤศจิกายน 2561 15:15:43126
44 มกราคม 256121 พฤศจิกายน 2561 15:15:23151
45 ธันวาคม 256021 พฤศจิกายน 2561 15:15:02142
46 พฤศจิกายน 256021 พฤศจิกายน 2561 15:14:44130
47 ตุลาคม 256021 พฤศจิกายน 2561 15:14:25152
48 สถิติมูลค่าสูงสุด 10 อันดับ ปีงบประมาณ 256021 พฤศจิกายน 2561 15:05:41254
49 ปีงบประมาณ 255921 พฤศจิกายน 2561 15:05:16175
50 ปีงบประมาณ 255821 พฤศจิกายน 2561 15:05:03114
51 ปีงบประมาณ 255721 พฤศจิกายน 2561 15:04:51103
52 ปีงบประมาณ 255621 พฤศจิกายน 2561 15:04:3296
53 ปีงบประมาณ 255521 พฤศจิกายน 2561 15:04:1989
54 ปีงบประมาณ 255421 พฤศจิกายน 2561 15:04:0685
55 ปีงบประมาณ 255321 พฤศจิกายน 2561 15:03:3196
56 ปีงบประมาณ 255221 พฤศจิกายน 2561 15:03:1784
57 ปีงบประมาณ 255221 พฤศจิกายน 2561 15:02:5680
58 ปีงบประมาณ 255121 พฤศจิกายน 2561 14:57:00102
ผลลัพท์ทั้งหมด 58 จำนวน 1 หน้า

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรช่องเม็ก - สำนักงานศุลกากรภาคที่ 2
ลิขสิทธิ์ 2018 ด่านศุลกากรช่องเม็ก สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ