ด่านศุลกากรช่องเม็ก
Chongmek Customs House
 

รายงานสถิติและข่าวสาร


สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 47 เข้าชมวันนี้
  • 1,272 เข้าชมเดือนนี้
  • 58,758 เข้าชมทั้งหมด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
ด่านศุลกากรช่องเม็ก เลขที่ 586
หมู่ 13 ต.ช่องเม็ก อ.สิรินธร
จ.อุบลราชธานี 34350
หมายเลขโทรศัพท์ 045-476174

เอกสารเผยแพร่

ที่รายละเอียด วันที่ปรับปรุงล่าสุด จำนวนดาวน์โหลด
1 การจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management) การตรวจปล่อยของเป็นบางส่วน (Partly) สินค้าประเภทมันสำปะหลัง5 ตุลาคม 2566 17:00:3291
2 ประกาศด่านศุลกากรช่องเม็ก ที่ 1/2564 เรื่อง แจ้งให้ผู้มีสิทธิไปรับเงินสินบนและรางวัล ณ ด่านศุลกากรช่องเม็ก16 มิถุนายน 2564 12:05:12185
3 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 420) พ.ศ. 256323 เมษายน 2564 13:27:17168
4 หนังสือแจ้งการปรับลดจำนวนวันรับบุคคลสัญชาติไทยกลับเข้ามาในราชอาณาจักรจากประเทศเพื่อนบ้าน13 พฤศจิกายน 2563 12:53:56164
5 ประกาศด่านศุลกากรช่องเม็ก เรื่อง ขายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยการเจรจาตกลงราคา10 มิถุนายน 2563 15:50:11198
6 ประกาศด่านศุลกากรช่องเม็ก เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่ใช้ในราชการแล้ว11 กรกฎาคม 2562 10:45:54224
7 ประกาศกรมศุลกากร ที่ 134/2561 เรื่อง การปฏิบัติพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์29 มิถุนายน 2562 09:45:42228
8 ประกาศกรมศุลกากร ที่ 42/2561 เรื่อง การยื่นบัญชีสินค้าทางบก สำหรับการขนส่งของผ่านเขตแดนทางบกออกไปนอกราชอาณาจักร29 มิถุนายน 2562 09:44:29241
9 ประกาศกรมศุลกากร ที่ 32/2561 เรื่อง การส่งของออกไปนอกราชอาณาจักรตามทางอื่นนอกจากทางอนุมัติ29 มิถุนายน 2562 09:35:24227
10 ประกาศกรมศุลกากร ที่ 31/2561 เรื่อง การนำของเข้ามาในราชอาณาจักรตามทางอื่นนอกจากทางอนุมัติ29 มิถุนายน 2562 09:33:52227
11 โครงการเบิกจ่ายตรงสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ10 เมษายน 2562 10:16:29241
12 ผลการปฏิบัติงานของด่านศุลกากรช่องเม็ก ปีงบประมาณ พ.ศ. 256030 พฤศจิกายน 2561 11:08:31243
13 พระราชบัญญัติศุลกากร 256010 เมษายน 2562 10:16:08224
ผลลัพท์ทั้งหมด 13 จำนวน 1 หน้า

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรช่องเม็ก - สำนักงานศุลกากรภาคที่ 2
ลิขสิทธิ์ 2018 ด่านศุลกากรช่องเม็ก สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ