ด่านศุลกากรช่องเม็ก
Chongmek Customs House
 

รายงานสถิติและข่าวสาร


สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 1 เข้าชมวันนี้
  • 663 เข้าชมเดือนนี้
  • 25,664 เข้าชมทั้งหมด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
ด่านศุลกากรช่องเม็ก เลขที่ 586
หมู่ 13 ต.ช่องเม็ก อ.สิรินธร
จ.อุบลราชธานี 34350
หมายเลขโทรศัพท์ 045-476174

สถิติสินค้านำเข้า-ส่งออก-ผ่านแดน

ที่รายละเอียด วันที่ปรับปรุงล่าสุด จำนวนดาวน์โหลด
1 กันยายน 25645 ตุลาคม 2564 09:27:0642
2 สิงหาคม 256416 กันยายน 2564 08:37:2252
3 กรกฎาคม 256412 สิงหาคม 2564 09:10:4165
4 มิถุนายน 25647 กรกฎาคม 2564 08:54:1086
5 พฤษภาคม 25644 มิถุนายน 2564 10:54:2478
6 เมษายน 25644 พฤษภาคม 2564 07:18:2287
7 มีนาคม 25647 เมษายน 2564 16:53:3173
8 กุมภาพันธ์ 256411 มีนาคม 2564 10:01:50153
9 มกราคม 25648 กุมภาพันธ์ 2564 10:21:23105
10 ธันวาคม 256313 มกราคม 2564 09:45:52125
11 พฤศจิกายน 256313 มกราคม 2564 09:45:1284
12 ตุลาคม 256310 พฤศจิกายน 2563 09:52:09170
13 กันยายน 256320 ตุลาคม 2563 15:57:34116
14 สิงหาคม 256321 กันยายน 2563 16:54:36124
15 กรกฎาคม 256319 สิงหาคม 2563 08:50:09153
16 มิถุนายน 25639 กรกฎาคม 2563 09:07:57148
17 พฤษภาคม 256318 มิถุนายน 2563 13:31:35143
18 เมษายน 256318 มิถุนายน 2563 13:30:57112
19 มีนาคม 256324 เมษายน 2563 09:48:58152
20 กุมภาพันธ์ 256324 เมษายน 2563 09:48:27117
21 มกราคม 256324 เมษายน 2563 09:48:00137
22 ธันวาคม 256222 มกราคม 2563 15:37:11273
23 พฤศจิกายน 25629 ธันวาคม 2562 16:00:59219
24 ตุลาคม 25627 พฤศจิกายน 2562 09:56:40193
25 กันยายน 256231 ตุลาคม 2562 11:31:09175
26 สิงหาคม 256223 กันยายน 2562 14:14:09180
27 กรกฎาคม 256215 สิงหาคม 2562 15:17:56194
28 มิถุนายน 25622 กรกฎาคม 2562 14:18:28194
29 พฤษภาคม 256220 มิถุนายน 2562 10:00:13165
30 เมษายน 256223 พฤษภาคม 2562 11:56:24252
31 มีนาคม 256219 เมษายน 2562 16:55:28200
32 กุมภาพันธ์ 256219 เมษายน 2562 16:55:48175
33 มกราคม 256214 มีนาคม 2562 13:37:36244
34 ธันวาคม 256114 มีนาคม 2562 13:29:12203
35 พฤศจิกายน 256114 มีนาคม 2562 13:25:09140
36 ตุลาคม 256114 มีนาคม 2562 13:25:37191
37 กันยายน 256121 พฤศจิกายน 2561 15:19:14260
38 สิงหาคม 256121 พฤศจิกายน 2561 15:19:04146
39 กรกฎาคม 256121 พฤศจิกายน 2561 15:18:53129
40 มิถุนายน 256121 พฤศจิกายน 2561 15:18:15138
41 พฤษภาคม 256121 พฤศจิกายน 2561 15:17:50141
42 เมษายน 256121 พฤศจิกายน 2561 15:16:59136
43 มีนาคม 2561 21 พฤศจิกายน 2561 15:16:26137
44 กุมภาพันธ์ 256121 พฤศจิกายน 2561 15:15:43127
45 มกราคม 256121 พฤศจิกายน 2561 15:15:23153
46 ธันวาคม 256021 พฤศจิกายน 2561 15:15:02144
47 พฤศจิกายน 256021 พฤศจิกายน 2561 15:14:44134
48 ตุลาคม 256021 พฤศจิกายน 2561 15:14:25156
49 สถิติมูลค่าสูงสุด 10 อันดับ ปีงบประมาณ 256021 พฤศจิกายน 2561 15:05:41257
50 ปีงบประมาณ 255921 พฤศจิกายน 2561 15:05:16181
51 ปีงบประมาณ 255821 พฤศจิกายน 2561 15:05:03116
52 ปีงบประมาณ 255721 พฤศจิกายน 2561 15:04:51126
53 ปีงบประมาณ 255621 พฤศจิกายน 2561 15:04:32102
54 ปีงบประมาณ 255521 พฤศจิกายน 2561 15:04:19103
55 ปีงบประมาณ 255421 พฤศจิกายน 2561 15:04:0686
56 ปีงบประมาณ 255321 พฤศจิกายน 2561 15:03:3199
57 ปีงบประมาณ 255221 พฤศจิกายน 2561 15:03:1788
58 ปีงบประมาณ 255221 พฤศจิกายน 2561 15:02:5685
59 ปีงบประมาณ 255121 พฤศจิกายน 2561 14:57:00105
ผลลัพท์ทั้งหมด 59 จำนวน 1 หน้า

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรช่องเม็ก - สำนักงานศุลกากรภาคที่ 2
ลิขสิทธิ์ 2018 ด่านศุลกากรช่องเม็ก สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ